Monthly Plan
Yearly Plan

More »


More »


1.   กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าหลัก
(Key Account Management)

2.   บริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ
(Sales and People Management)

3.   เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
(Counseling Sales Skills)

4.   เทคนิคการขายสินค้าให้ได้ราคา
(Value Based Selling)

More »


เทคนิคการปิดขาย ง่ายนิดเดียว
ถิติการปิดการขายของนักขายระดับโลก บอกไว้ว่า ร้อยละ 80 ของลูกค้าที่ซื้อสินค้า เกิดจากการ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เคล็ดลับการขายพิชิตใจลูกค้า
เชื่อหรือไม่ว่า เคล็บลับการขายที่จะพิชิตใจลูกค้าได้นั้นไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก สลับซับซ้อน
หรือชักแม่น้ำทั้งห้า หากแต่เป็นการ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เจาะลึกศิลปะการขาย
งานขาย ถือเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะเพื่อการจูงใจลูกค้า ดังนั้น พนักงานขายจำเป็นต้องมี...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การสร้าง “องค์กรการขาย” Sales Base Society
สาเหตุของความยากลำบากในการแก้ไขนั้น หลักสำคัญคือมาจากความ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
การเจรจาต่อรองนั้นไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับลูกค้า...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทำไมถึงปิดการขายไม่ได้สักที?
ข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับนักขายที่ไม่ประสบความสำเร็จในการขายก็คือ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More »
NEGOTIATION SKILLS ทักษะเจรจาขั้นเทพ พิชิตทุกการต่อรอง
ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -