Printable version | |

ทำไมพนักงานขายที่เข้ามาใหม่ อยู่ได้ไม่นาน ก็ลาออกไป

     คำถามนี้น่าสนใจ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากในหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เรามาลองเริ่มวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยเหล่านี้ว่า ปัจจัยใดตรงกับสิ่งที่องค์กรของท่านเป็นปัจจัยแรก โครงสร้างผลตอบแทนที่น้อยไปจนถึงต่ำมาก ทำให้พนักงานขายที่ขาดการเรียนรู้ และหล่อหลอมที่ดี ไม่พร้อมที่จะขายได้ใน 1-3 เดือนแรกของการทำงาน ทำให้เกิดปัญหาภาระทางด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว – ครอบครัว ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานกว่านี้

     ปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ เด็กสมัยนี้ส่วนมาก ขาดความอดทน ขาดความมุ่งมั่น (ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะ เพียงแต่มีจำนวนไม่มาก) เข้าๆ ออกๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เรียกว่าขาดทั้งความอึดและเป้าหมายที่มุ่งมั่น

     ปัจจัยที่สาม เป็นสาเหตุที่องค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางจะเจอจำนวนมาก ก็คือ ขาดขั้นตอนและกระบวนการที่จะ “สร้าง” และ “หล่อหลอม” พนักงานใหม่ที่เข้ามาอย่างเป็นระบบ ที่เห็นใช้กันจนเคยชินก็คือ เข้ามาแล้วเอาเอกสารสินค้าให้อ่านพอเป็นพิธี แล้วให้รุ่นพี่ “สอน” และ “สั่ง” กันตามมี ตามเกิด ผลที่ได้ก็คือ เรียนรู้แบบไม่ได้รู้จริง ทนทำได้สักพักก็ไม่เห็นอนาคต ก็ออกไปดีกว่า

     ดังนั้น ถ้าเกิดจากปัจจัยนี้ ก็ต้องโทษผู้บริหารทีมขาย และระบบการฝึกสร้างคน ที่เป็นจุดอ่อนและจะเป็นจุดตายในอนาคต!!!


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -