Printable version | |

โอกาสพิชิตยอดขาย : เข้าถึงตัวและเข้าถึงใจ

     กลยุทธ์ในการขายสินค้าที่ผ่านมา อาจทำให้ธุรกิจบางประเภทนั้นไม่ได้ผลตอบรับอย่างที่คาดกัน โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดมีการแข่งขันสูง และผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของเงินทุกบาททุกสตางค์ การทำงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมควักกระเป๋าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ดังนั้น วันนี้เราจึงขอนำเสนอแนวคิดในการทำการตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า และบริการมาฝากผู้ประกอบการ มาดูกันเสียว่า วิธีต่อไปนี้จะสามารถช่วยให้ธุรกิจคุณก้าวหน้าได้มากน้อยแค่ไหน

     1.เข้าถึงตัวลูกค้า

          หากมีการสำรวจการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เราเชื่อว่าผู้ประกอบการต้องทราบว่า โอกาสในการขายนั้นนับวันจะน้อยลงๆทุกที เพราะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการประเภทไหนก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการแข่งขันกัน ทั้งเรื่องคุณภาพการผลิต ราคาขาย หรือแม้แต่กิจกรรมทางการตลาด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า แบรนด์ที่มีข้อได้เปรียบจะเป็นผู้กุมชัยชนะเสมอไป เนื่องจากปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการซื้อนั้นไม่ได้ขึ้นกับคุณภาพ และราคาขายเท่านั้น แต่เรื่องความสะดวกสบาย ความยากง่ายในการใช้บริการ น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องนำมาคิดและพิจารณาเพื่อหาหนทางอยู่รอดกันต่อไป

          ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจให้บริการประเภทกวดวิชา ถือว่าเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันพอสมควร ซึ่งเจ้าของสถาบันกวดวิชาแห่งนี้มีแนวคิดในการทำงานที่แตกต่างกับคู่แข่งรายอื่นๆ ตรงที่การเปิดสาขาอยู่ในเขตชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง และมีเป้าหมายทางการตลาดว่า จะขยายสาขาเฉพาะในชุมชุนเท่านั้น เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นๆ มักจะกระจุกตัวอยู่ใจกลางเมือง
นี่คือตัวอย่างในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นของผู้ประกอบการในยุคที่ต้องมีการแข่งขัน ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการหันมาพัฒนารูปแบบการตลาดเพื่อสอดคล้องกับความสะดวกสบายในการซื้อด้วยการเขาถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น และน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้อยู่รอดได้

     2.เข้าถึงใจลูกค้า

          การเข้าใจลูกค้า ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของตนเองนั้นมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร ทั้งนี้ การทำความเข้าใจลูกค้านั้นทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นๆ เหมาะสมที่จะต้องลงทุนวิจัยพฤติกรรมลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการทั่วไป อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลจากลูกค้าด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อค้นหาไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงของลูกค้า ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ธุรกิจขนาดย่อมน่าจะสามารถทำได้ เช่น การเรียนรู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหน รสชาติอย่างไร ราคาขายเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจหรือไม่ หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมแบบไหนแล้วทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -