Printable version | |

ผู้จัดการฝ่ายขาย…แบบไหนที่องค์กรต้องการ

     ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายในปัจจุบันเปรียบเสมือนหัวหอกสำคัญในการวางแผนสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นตามเป้า ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ผู้จัดการฝ่ายขายที่ดีต้องอยู่กับความเป็นจริงและมีความเข้าใจในสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่คุณเข้าไปสมัครงาน หากในอุตสาหกรรมนั้นมีอัตราการ เข้าออกของพนักงานสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังคนในแผนกขาย ซึ่งนำไปสู่ยอดขายที่ไม่สามารถกำหนดได้

     เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายจะต้องทำการคัดเลือกและจ้างพนักงานขายคนใหม่ เพื่อเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่เป็นประจำ ผู้จัดการฝ่ายขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการคัดเลือกพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการฝ่ายขายให้พนักงานมีใจรักองค์กร เพื่อที่จะไม่ต้อง เสียเวลาในการคัดเลือกพนักงานใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการบริหารสมาชิกในทีมขายให้ทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดด้วย


     คุณสมบัติของผู้จัดการฝ่ายขายที่องค์กรต้องการ

          -มีความรู้และประสบการณ์งานขายในสินค้าหรือบริการในประเภทธุรกิจนั้น ๆ
          -มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน
          -มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
          -มีทักษะในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานขาย
          -มีแรงจูงใจในการทำงาน
          -สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที่ได้
          -คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมมากกว่ายอดขายโดยรวม โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่มีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการขาย รวมถึงความสามารถในการจูงใจพนักงานขายและส่งเสริมพนักงานขายที่มีผลงานดี
          -มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

     เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

          โดยปกติผู้สมัครงานจะระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือในการอ้างอิง แต่บางครั้งผู้สัมภาษณ์งานอาจให้ผู้สมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ยกตัวอย่างอ้างอิงถึงลูกค้ารายใหญ่ ๆ ที่ผ่านมาของเขา เพราะลูกค้าคือบุคคลอ้างอิงที่ดีที่สุดถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร หากตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้าเกิดความประทับใจและยอมรับในการทำงานของเขา จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์งานตัดสินใจเลือกคุณเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น

          ดังนั้นในขณะที่คุณทำงาน หากมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ก็สามารถเก็บเป็นผลงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคตได้

     วางแผนสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณให้พร้อม เพื่อความมั่นใจในการสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนที่องค์กรเลือก และรับเข้าทำงานอย่างภาคภูมิใจ


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -