Printable version | |

วางแผนงานขาย โดยการกระตุ้นตัวเองแบบ Proactive

     การทำงานแบบ “ Proactive ”นั้นถือว่าเป็นลักษณะของคนที่ทำงานในเชิงรุกซึ่งเป็นการทำงานของคนที่ชอบคิดวางแผนงานของตนไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอรวมถึงการคิดถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อนแบบชนิดที่ว่า “ วัวหายแล้วล้อมคอก ” ซึ่งตรงกันข้ามกับการทำงานแบบ Reactive ที่ทำงานเชิงรับ โดยทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จไปวัน ๆ เท่านั้น ไม่ใส่ใจที่จะต้องวางแผนการทำงานและไม่สนใจที่จะคิดถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นไว้ก่อนเลย

     มีหลายครั้งที่คนที่มีนิสัยทำงานแบบ Proactive จะทำงาน Proactive เป็นบางช่วงเวลาหากโชคดีหน่อยถ้าบุคคลเหล่านี้รู้ตัวและปรับเปลี่ยนนิสัยของตนให้ทำงานเชิงรุกทันก็จะทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่มีนิสัยแบบชนิดที่ว่าทำงานให้เสร็จไปวัน ๆ แต่ก็ยังมีคนบางคนมีนิสัยที่ทำงานไม่ Proactive อยู่ตลอดเวลา ซึ่งคุณสามารถสำรวจตนเองว่าคุณเริ่มทำงานแบบชนิดที่ไม่Proactive หรือไม่ โดยพิจารณาจากสัญญาณบอกเหตุดังต่อไปนี้

     รู้สึกห่อเหี่ยวใจในเช้าวันทำงาน – คุณจะรู้สึกว่าเซ็งหรือเบื่อสุด ๆ ที่ต้องเดินเข้าออฟฟิตที่ทำงานของคุณเอง ซึ่งทำให้คุณไม่อยากตื่นมาทำงานแต่เช้า บางคนตื่นสายมากจนทำให้มาถึงที่ทำงานเกือบไม่ทันเวลา ต้องรีบวิ่งกระหืบกะหอบมายังที่ทำงานเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ทันตอกบัตรหรือรูดบัตร

     เบื่อหน่ายกับชีวิตเมื่อต้องเผชิญปัญหา – คุณจะถอนหายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือเอื่อมระอากับปัญหาที่เกิดขึ้น รู้สึกปัญหามีไว้ให้กลุ้มมากกว่ามีไว้ให้แก้ บางคนถึงขนาดโยนปัญหาไปให้ผู้อื่นรับผิดชอบ บอกปัดไปซะทุกเรื่อง โดยไม่ช่วยคิดที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลย

     เซ็งสุด ๆ เมื่อต้องรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น – เมื่อหัวหน้างานมอบหมายภาระงานให้เพิ่มขึ้น คุณจะรู้สึกว่าทำไมต้องทำด้วย ไม่เห็นคุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับ บางคนจะรู้สึกว่างานที่ให้นั้นไม่ใช่ที่ตกลงพูดคุยกันถึงขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบเลย พวกนี้จะพยายามหาสาเหตุในการปฏิเสธหรือบอกปัดภาระงานที่เพิ่มขึ้น จนเป็นให้หัวหน้างานต้องยอมจำนนในเหตุผลที่ยกขึ้นมาสารพัด

     เตรียมพร้อมเสมอเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงาน – คุณจะมีอาการลิงโลดหรือรู้สึกดีเมื่อใกล้ถึงเวลาเลิกงาน ไม่ว่างานที่มอบ หมายจะทำเสร็จหรือไม่คุณก็ไม่สนใจ ขอเพียงให้คุณได้กลับบ้านหรือไปทำธุระที่ใจปรารถนาเป็นพอ ซึ่งคุณมักจะรู้สึกไม่พอใจหากหัวหน้าขอให้คุณอยู่เย็นหน่อยเพื่อสะสางงานที่ต้องรีบนำเสนอให้วันรุ่งขึ้น

     ชอบทำงานตามรูปแบบเดิม ๆ – คุณจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทำงานที่เคยทำอยู่ บางคนต่อต้านและอ้างว่าระบบงานที่เปลี่ยนใหม่นั้นใช้ไม่ได้ เนื่องจากคุณคุ้นเคยกับขั้นตอนหรือระบบงานเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ คุณมักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงระบบงานนั้นจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความมั่นคงในงานของตัวคุณ หรือคุณไม่อยากเสียเวลาในการเรียนรู้ระบบงานใหม่ ๆ พูดง่าย ๆ ว่าคุณเองก็ขี้เกียจเรียนรู้หรือกลัวว่าจะเรียนรู้ไม่ทันเพื่อนคนอื่น ๆ

     และเมื่อคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณมีอาการตามสัญญาณบอกเหตุที่กล่าวถึงนี้อยากให้คุณเริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยและวิธีการทำงานให้เป็นคนทำงานในเชิงรุก ทั้งนี้ผู้ที่สามารถทำงานในเชิงรุกได้นั้น สิ่งแรกที่คุณจะทำได้นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองก่อน โดยจะทำอย่างไรนั้น ต้องติดตามภาคจบ ได้คราวหน้า


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -