Printable version | |

มุมมองใหม่ของชีวิตนักขาย “ความสำเร็จ VS ความล้มเหลว”

     วันนี้เราจะมานำเสนอนิยามใหม่ของการขาย ระหว่าง ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว เริ่มจากนิยามใหม่ของ “ความล้มเหลว” ผลลัพธ์ที่เราไม่คาดคิดและเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นความท้าทาย เพื่อให้เราเดินหน้าต่อไปและก่อให้เกิด

     โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป
     โอกาสในการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และสิ่งใหม่ๆตามมา และสุดท้าย
     การให้เราได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

     ส่วน คำนิยามใหม่ของคำว่า “ความสำเร็จ” คือ การใช้ชีวิตโดยมองเห็นประโยชน์ที่ทุกชีวิตยื่นให้ซึ่งเป็น

     ผลลัพธ์ของชีวิตที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับขั้นตอนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
     ผลจากการก้าวช้าไปเพียงชั่วขณะหรือความล้มเหลวแค่ระยะสั้น
     กระบวนการพัฒนา เรียนรู้ และเติมเต็มให้ชีวิตคุณอย่างต่อเนื่อง
     ทั้งนี้ “ถ้าคุณกล้าฝันแต่ไม่ให้ความฝันเป็นนายคุณ ถ้าคุณกล้าคิดแต่ไม่ให้ความคิดชี้นำคุณ ถ้าคุณกล้าเผชิญกับชัย  ชนะและหายนะ แต่ปฏิบัติต่อสองสิ่งนี้ด้วยวิธีเดียวกัน” ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป แต่มันแฝงไปด้วยความท้าทายในทางบวกเพื่อให้เราได้พบกับความสำเร็จ จงขอบคุณความล้มเหลวที่คุณประสบในวันนี้ เพราะมันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า และสิ่งสุดท้ายที่คุณสามารถนำศาสตร์แห่งความล้มเหลวไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ คือ คุณต้องมองความล้มเหลวและความสำเร็จจากมุมมองใหม่ของชีวิต


 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -