Printable version | |

11 เทคนิคการปิดการขาย

     ท่านผู้อ่านคะ การเจรจาต่อรองเป็นสิ่งที่เราพบกันมากทั้งในเรื่องงานขาย หรือในชีวิตประจำวัน จะมานำเสนอ 11 วิธีดี ๆ ที่ทำให้นักขายอย่างเราประสบผลสำเร็จในการปิดการขายค่ะ

          1.เสนออย่างตรงไปตรงมา และย้ำให้ทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน เช่น เราต่างเห็นตรงกันในปัญหาสำคัญ ๆ ก็ทำสัญญากันไว้ค่ะ
          2.เมื่อยุติการเจรจาแล้ว พยายามอย่าพูดอะไรมาก ถ้าเราเอาแต่พูด ก็จะมองข้ามความเห็นที่ลูกค้าเสนอมา หรือถ้าพูดมาก ลูกค้าอาจจะมองว่าเรากำลังวิตกและร้อนรน
          3.ถ้าลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการเซ็นสัญญา ก็ต้องวิเคราะห์สาเหตุ และสอบถามดูว่ามีปัญหาอะไรที่ติดขัด ถ้าเราให้โอกาสลูกค้าพูด ลูกค้าอาจจะอธิบายเหตุผลให้เราได้เข้าใจ
          4.ต้องรับรองกับลูกค้าว่า ตกลงกันและยุติการเจรจาในเวลานี้ จะเป็นประโยชน์กับพวกเขามากที่สุด พร้อมกับเหตุผลที่ดีจำนวนหนึ่งแก่ลูกค้าด้วย
          5.กล้าสมมติว่าปัญหาทั้งหมดแก้หมดแล้ว ถ้าเราเป็นผู้ขาย ก็อาจจะถามว่าต้องการให้ส่งสินค้าไปที่ไหน   
          6.หารือกับลูกค้าในเรื่องรายละเอียด เช่น จะให้ร่างสัญญาอย่างไร ไปส่งที่ใด เพื่อแสดงว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับการตัดสินใจของลูกค้ารวมถึงราคาได้ ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว
          7.ทำบางอย่างเพื่อแสดงว่าการเจรจายุติลงด้วยดี เช่น ให้พนักงานเขียนใบจ่ายสินค้า พร้อมกับจับมือกัน
          8.บอกลูกค้าว่า ถ้าไม่รีบเซ็นสัญญา ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะประสบกับความสูญเสียบางอย่าง บางคนอาจจะไม่ใส่กับผลกำไร แต่พยายามเลี่ยงความสูญเสียมากกว่า
          9.ยื่นข้อเสนอพิเศษบางอย่าง เพื่อกระตุ้นให้ทำสัญญากันโดยเร็ว เช่น ให้ส่วนลด ให้แบ่งชำระเป็นงวด ๆ แถมอะไหล่ หรือให้บริการฟรี และแจ้งว่า ถ้าช้าอาจจะไม่ได้รับส่วนลดดังกล่าว
           10.ยกตัวอย่างจริงขึ้นมา เพื่อบอกเป็นนัยให้รู้ว่าบางคนอาจจะเสียโอกาส ทำให้ลูกค้ารู้ว่า ขณะนี้คือช่วงโอกาสอันดีที่ควรจะเซ็นสัญญา
           11.อย่าเพิ่งละความพยายาม ยกเว้นลูกค้าย้ำแล้วย้ำอีกว่ายังไม่พร้อมเซ็นสัญญา มียอดนักขายบางคนเคยกล่าวว่า จะไม่ลดความพยายาม จนกระทั่งอีกฝ่ายปฎิเสธเป็นครั้งที่เจ็ด

     วิธีการเหล่านี้ ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางโดยยอดนักขายในโลก พวกเขามักจะให้ท่าทางที่สนุกสนาน แน่วแน่ เป็นฝ่ายกระทำ แต่ไม่หยิ่งยโส เพื่อบอกเป็นนัยให้อีกฝ่ายรีบตกลงทำสัญญาซื้อขายสินค้า
     เป็นอย่างไรบ้างคะ กับวิธีการปิดการขายโดยไม่ยืดเยื้อและมีประสิทธิภาพมาก ขอเอาใจช่วยเหล่าบรรดานักขายให้ปิดการขายได้โดยเร็วนะคะ
 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -