Printable version | |

Code PIS04
Development Area Skills
Course Name ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
(Professional Sales Skills)
Who Should Attend? ผู้บริหารงานขาย
ผู้จัดการขาย
หัวหน้าทีมขาย
พนักงานขาย
Introduction ทักษะการขาย เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเป็นนักขาย เพราะช่วยให้นักขายสามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การที่นักขายจะพัฒนาทักษะการขายที่ดีได้นั้น นักขายจะต้องสามารถประเมินคุณลักษณะของนักขายที่ประสบความสำเร็จเทียบกับคุณสมบัติของตนเอง เพื่อเข้าใจจุดแข็งของตนเอง และแก้ไขจุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่ ต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อหาจุดเด่นของสินค้าตนเองในการเอาชนะใจลูกค้าให้ได้ ที่สำคัญนักขายควรทำความเข้าใจในกระบวนการขายแต่ละขั้นตอนว่า มีความสำคัญอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ต้องระวัง และอะไรคือสิ่งที่ต้องโฟกัส หลักสูตรทักษะการขายมืออาชีพได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นฐานของการเป็นนักขายที่ดีและมีทักษะการขายยอดเยี่ยม ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงผ่านการ Workshop การแชร์ประสบการณ์ และจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาเป็นบทบาทสมมติ
Key Takeaway
 • เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ
 • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าได้
 • หาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
 • นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
 • เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย
Content Overview
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขาย
 • การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า
 • แนวคิดแบบ Outside In และ Inside Out
 • คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
 • ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
 • รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์คู่แข่งขัน)
 • การค้นหาจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าด้วยเทคนิค FAB
 • สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับนักขายมืออาชีพ (Do and Don’t)
Methodology Workshop
Case Study
Role Play
Participation
Duration 1 วัน


«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -