สถาบันพัฒนาด้านการขาย      Printable version | |

สุดยอดเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ 7 ขั้นตอน (7 Effective Selling Skills)

ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้า รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ ผ่านทางกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดหลักสูตร
 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

    สวัสดีค่ะผู้บริหารงานขายทุกท่าน สัปดาห์นี้แปซิฟิกขอแนะนำหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 สิงหาคมนี้คือ " เทคนิคการขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลกําไร(Telesales Technique for High Profit)" นำสัมมนาโดยอาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาพนักงานขายมายาวนาน

    หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ากับการขาย เรียนรู้วิธีการและทักษะการขายและการนำเสนอสินค้า สามารถบริหารจัดการลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการตอบข้อโต้แย้งลูกค้า และสามารถปิดการขายได้อย่างมืออาชีพอีกด้วย

    สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการขาย เพื่อเป็นนักขายอย่างมืออาชีพนั้น พลาดไม่ได้กับหลักสูตรนี้ สำรองที่นั่งได้ที่ 02 860 7227 แล้วพบกันนะคะ


ลูกค้า บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : Technical Selling Skills for Industrial Product : เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรมวิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : Sales and People Management : การบริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท พี.เอ็น.วี. โพลีเทค จำกัด
หลักสูตร : Technique Selling Skills for Industrial : เทคนิคพิชิตการขายสินค้าอุตสาหกรรม
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills : ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
วิทยากร : อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -