สถาบันพัฒนาด้านการขาย      Printable version | |

สุดยอดเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ 7 ขั้นตอน (7 Effective Selling Skills)

ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้า รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ ผ่านทางกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดหลักสูตร
 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

    สวัสดีค่ะผู้บริหารงานขายทุกท่าน สัปดาห์นี้ขอแนะนำหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้ คือ "ทักษะการเจรจาต่อรองในงานขาย(Sales Negotiation Skills)" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ นำสัมมนาโดยดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการขาย

    ในหลักสูตร นี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง ทฤษฏีเกมส์การสร้างอํานาจในการเจรจาต่อรองขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน พลาดไม่ได้กับหลักสูตรนี้

    สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02 860 7227 แล้วพบกันนะคะ


Public Training : Sales and People Management
หลักสูตร : บริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ : Sales and People Management วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Prospecting Technique for Sales
หลักสูตร : Professional Sales Skills : ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : Sales Negotiation Skills
: ทักษะการเจรจาต่อรองในงานขายอย่างมืออาชีพ
วิทยากร : อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า เครือเบทาโกร
หลักสูตร : Coach the Sale Coachee
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -