สถาบันพัฒนาด้านการขาย      Printable version | |

สุดยอดเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ 7 ขั้นตอน (7 Effective Selling Skills)

ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้า รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ ผ่านทางกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดหลักสูตร
 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

    สวัสดีค่ะทุกท่าน สัปดาห์นี้ขอแนะนำหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มกราคมนี้คือ "ทักษะการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Negotiation Skills)" ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานขาย พนักงานทุกส่วนงานทุกระดับ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ต้องมีการนำเสนอและมีการขาย นำสัมมนาโดย ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านงานขาย
    ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขั้นตอนของการเจรจาต่อรองอย่างเป็นขั้นตอน พัฒนาศักยภาพในการเจรจาต่อรองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สามารถวางแผนเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ เข้าใจวิธีการสร้างทีมเจรจาที่สร้างความได้เปรียบในการเจรจา และรู้จักการบริหารจัดการข้อแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการเจรจา มา
    สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02 860 7227 แล้วพบกันนะคะ


Public Training : Market Intelligence
หลักสูตร : Market Intelligence

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลักสูตร : Train The Trainer : ศิลปะและเทคนิคการเป็นวิทยากรในองค์กรมืออาชีพ
วิทยากร : อาจารย์ ปริญญา ชุมรุม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Sales and People Management
หลักสูตร : บริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ : Sales and People Management วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Prospecting Technique for Sales
หลักสูตร : Professional Sales Skills : ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
วิทยากร : อาจารย์ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -