สถาบันพัฒนาด้านการขาย      Printable version | |

สุดยอดเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ 7 ขั้นตอน (7 Effective Selling Skills)

ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้า รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ ผ่านทางกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดหลักสูตร
 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

    สวัสดีค่ะผู้บริหารงานขายทุกท่าน สัปดาห์นี้แปซิฟิกขอแนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้คือ "เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา(Counseling Sales Techniques)" นำสัมมนาโดยอาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาพนักงานขายมายาวนาน

    หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้นักขายยุคเก่าและนักขายเชิงที่ปรึกษาเป็นอย่างไร สิ่งที่ทำให้นักขายในยุคเก่าไม่ประสบความสำเร็จในการขายยุคปัจจุบัน เรียนรู้เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เข้าใจเทคนิคการนำเสนอขายเชิงที่ปรึกษาให้ประสบความสำเร็จ ทราบถึงข้อมูลสำคัญของ “ลูกค้า”และ “คู่แข่งขัน” ที่นักขายต้องรู้ที่สร้างความสำเร็จในงานขาย เรียนรู้ศิลปะการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษาเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน” สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอสินค้าและบริการ และยังเข้าใจเทคนิคการปิดการขายของนักขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพอีกด้วย

    สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษานั้น พลาดไม่ได้กับหลักสูตรนี้ สำรองที่นั่งได้ที่ 02 860 7227 ราคาที่นั่งละ 4,700 บาทเท่านั้น พิเศษสุดสำหรับสมาชิกจ่ายในราคาเพียง 4,230 บาท แล้วพบกันนะคะลูกค้า บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร จำกัด
หลักสูตร : Sales Planning : การวางแผนการขาย วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : Counseling Sales Skills : ทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : The Selling Excellence
หลักสูตร : The Selling Excellence : เคล็ดลับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพของนักขาย
วิทยากร : อาจารย์ประวีร์ พิชัยศรทัต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills : ก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
วิทยากร : อาจารย์สุทธิพันธุ์ เตชะสันต์กุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -