สถาบันพัฒนาด้านการขาย      Printable version | |

สุดยอดเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ 7 ขั้นตอน (7 Effective Selling Skills)

ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้า รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ ผ่านทางกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล


รายละเอียดหลักสูตร
 «back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

    สวัสดีครับผู้บริหารงานขายทุกท่าน สัปดาห์นี้ขอแนะนำหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้ คือ "การบริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ (Sales and People Management)" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ นำสัมมนาโดย ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการขาย

    ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เข้าใจบทบาทหน้านี่ของผู้บริหารงานขายยุคใหม่ เรียนรู้การวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ลูกค้า แนวทางในการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงานขายและทีมงาน สามารถวิเคราะห์จุดแข็งของพนักงานขายแต่ละคน สามารถสอนงานและพัฒนาทีมงานขายได้ มีแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในทีมเพื่อให้เกิดแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายขององค์กร

    สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การบริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพลาดไม่ได้กับหลักสูตรนี้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02 860 7227 แล้วพบกันนะครับลูกค้า บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : Sales Negotiation Skills
: ทักษะการเจรจาต่อรองในงานขายอย่างมืออาชีพ
วิทยากร : อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า เครือเบทาโกร
หลักสูตร : Coach the Sale Coachee
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลไทย จำกัด
หลักสูตร : Sales Skills for PC : สูตรลับการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ
อาจารย์ : ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท เมด แคร์ ดี-เชน จำกัด
หลักสูตร : The power of Inspiration for sale Excellence : ปลุกพลังนักขายในตัวคุณ เพื่อการขายที่เป็นเลิศ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -